+31 (0)342 785627

Certificering

Certificering


Bij de certificering baseert Quality Communication zich op het Common European Framework voor de moderne vreemde talen, opgesteld door de Raad van Europa. Hierin worden drie brede niveaus van taalvaardigheid onderscheiden: A, B en C. De niveaus worden in heel Europa herkend en érkend.

De trainingen zijn per niveau gecertificeerd. Een cursist ontvangt het certificaat als hij/zij heeft voldaan aan de volgende twee criteria:

  1. Minimaal 80% van de trainingen bijgewoond.
  2. Een voldoende resultaat voor de eindtoets.

Bij iedere training wordt een presentielijst bijgehouden waarop aanwezige cursisten per training hun handtekening plaatsen.

Intakeformulier Niveaus in taalbeheersing